ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(55) (11) (21) (2) (7) (0) (0) (0) (6) (0) (0) (6) (0) (0) ಅಂ (5) ಅಃ (0) (44) (0) (12) (2) (0) (3) (1) (14) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (23) (0) (21) (4) (57) (63) (0) (20) (6) (39) (2) (4) (0) (3) (35) (14) (0) (49) (2) (0)
ತಡವಡಿಸಿ ಯತಿಯನಿಂತಿರೆ ತೊಡರ್ಚಿ ಕೆಡೆಪೇೞ್ದೊಡಕ್ಕುಮದು ಯತಿಭಂಗಂ ಸಡಲಿಸದಲಸದ (ದ)೦ ಪೇ ೞ್ವೆಡೆಯೊಳ್ ನಿಲೆಪೇೞಲಾರ್ಪೊಡಂತ [ದ] ದೋಷಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಡೆತಡೆದು ಕಾಂತನಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆಯಲ್ ಬಗೆದೆನೆಗೆ ಕಾರ ಕಾರಿರುಳೊಳ್ ಸ ಯ್ತಡವಡಿಕೆಗಳಂ ತೊಡೆದ ತ್ತೆಡೆವಱಿಯದೆ ಪೊಳೆದ ಮಿಂಚು ಮುಗಿಲೆಡೆಯೆಡೆಯೊಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತರಳತರಲೋಚನಂ ನಿ ರ್ಭರರಾಗರಸಂ ಮುಖಾರವಿಂದಂ ನಿನ್ನಾ ದೊರೆಕೊಳಿಸಿದೊಸಗೆಯೇಂ ಬಂ ಧುರಮೆಂಬುದಿದವಯವಿ ಕ್ರಮಂ ರೂಪಕದೊಳ್ ಅವಯವಿ ರೂಪಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಱಿಸಂದಾ ಸಕ್ಕದಮುಮ ನಱಿಯದೆ ಕನ್ನಡಮುಮಂ ಸಮಾಸೋಕ್ತಿಗಳೊಳ್ ಕುಱಿತು ಬೆರಸಿದೊಡೆ ವಿರಸಂ ಮಱುಗುವ ಪಾಲ್ಗಳೆಯ ಪನಿಗಳಂ ಬೆರಸಿದವೋಲ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಱಿಸಂದು ಪಲವು ತೆಱದಿಂ ತೆಱಿದಿರೆ ನಿಗೞ್ದುರ್ದುದೊಂದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಂ ಮಱಸಿ ಪೆಱತೊಂದು ಮಾಳ್ಕೆಯಿ ನಱಿಪುವುದುತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯೆಂಬುದಿಂತದಱ ತೆಱ೦
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಱಿಸಂದು ಮನದೊಳೊಂದಂ ಪೆಱತಂ ಮತ್ತದನೆ ಪೋಲ್ವುದಂ ಕುಱಿಪುಗಳಂ ಕುಱಿಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಪೇೞ್ದುದು ನೆಱಿಯೆ ಸಮಾಸೋಕ್ತಿಯೆಂಬುದಿಂತದಱ ತೆಱ೦
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಲೆಸೂಡಿ ಮುನ್ನೆ ಕಜ್ಜದ ಫಲಮಂ ಬೆಸಗೊಂಡುಮೇವನಲ್ಲಿಂ ಬೞಿಯಂ ತಲೆಯಂ ಕಿರಿಯಿಸಿ ದಿವಸಮ ನಲಸದೆ ಬೆಸಗೊಳ್ವನಂತು ಗಾವಿಲನಕ್ಕುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಳಮಳ[ಗೊ]ತ್ತುಂ ಜನಿತನಿಜಭೀತಿ ಮನಂ ಗೊಳೆ ಕಳವಳಿಸಿ ಚಲಿತ ನಿಲಲಣ್ಮದೆ [ಮೊ] ಕ್ಕಳ[ಮೊ]ಳಗೆ ಸುೞಿದರರಸಂ ಮನದೊಳ್ ಮುಳಿದಸಿಯನೆ ನೋ[ಡೆ] ಪರಿವಾರದವರ್ (ವರ್ಣಚ್ಯುತಕಂ)
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಳಮಿತಮಧ್ಯೆಯನಾಯತ ವಿಳೋಳಲೋಚನೆಯನುನ್ನತಸ್ತನಯುಗೆಯಂ ಲಳಿತವಿಲಾಸಿನಿಯಂ ಕೋ ಮಳಾಂಗಿಯಂ ಪೃಥುನಿತಂಬಬಿಂಬೆಯನುೞಿದಂ ದ್ರವ್ಯಸ್ವಭಾವಾಖ್ಯಾನಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಳಿರ್ಗಳವೋಲ್ ಮೆಲ್ಲಿದುವೀ ತಳಂಗಳಳಿಕುಳದವೋಲ್ ವಿನೀಳಂಗಳ್ ನಿ ನ್ನಳಕಾಳಿಗಳೆಂಬುದನಾ ಕುಳಮಿಲ್ಲದೆ ವಿಬುಧರೞಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪಮೆಯಂ ಧರ್ಮೋಪಮೆ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಾಮರೆಯರಲೊಲ್ ಸರಸನಿ ಜಾಮೋದದೊಳೊಂದಿ ನಲಿದು ಮಕರಂದರಜೋ ವ್ಯಾಮುಗ್ಧದೊಳೀ ಮುಗುಳೊಳ ಮಾ ಮಾೞ್ಕಿಯನಱಸಿ ಸುೞಿವುದಳಿ ಕೆಲಕೆಲದೊಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಾರಾ ಜಾನಕಿಯಂ ಪೋಗಿ ತಾರಾ ತರಳನೇತ್ರೆಯಂ ತಾರಾಧಿಪತಿತೇಜಸ್ವಿ ತಾರಾದಿವಿಜಯೋದಯಾ ಕೞಿ ಪಂ ತಮದು ನಿಂಕಮಿಂ ಕೞಿ ಪಂ ಕಳಿವಂ ಚಲ ಕ ೞಿ ಪಂ ಕಂಜನೇತ್ರ .. ಕೞಿ ಪಂ ಬೞಿ ಕಾತನಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಾರಾಪತಿವತ್ಕೀರ್ತಿವಿಹಾರಾ ಹಾರಾಪ್ರಭಯಾ ನಿಜತನುಪೂರಾ ಪೂರಾಶ್ರಿತ ಹೃತ್ಕ್ಲೇಶ ವಿದೂರಾ ದೂ ರಾವ್ಯ ತಬಲವಿಸ್ತಾರಾ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಾಳತರುವಿತತಿಯೊಳ್ ಬೇ ತಾಳಂಗಳ್ ಮೊಱಿದು ತೆಱಿದು ಬಾಯ್ಗಳನಾ ಪಾ ತಾಳಬಿಲಂಗಳವೋಲ್ ತಳ ತಾಲಲಯಕ್ರಮದೆ ಕುಣಿಯೆ ಭಯಮಯನಾದೆಂ ಭಯಾನಕ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಿರಿತರ್ಕುಮಮಳ ಜಳನಿಧಿ ಪರಿಖಾವೃತಭೂಮಿಭಾಗಮಂ ಭರದೆ ಜಳಾ ಕರವಿಕ್ಷೇಪಕ ಕಕುದಂ ತರಮಂ ಸವಿಶೇಷರುಚಿರ ಸಂಭವ ನಿಧಿಯಂ ಕ್ರಿಯಾನುಗತ ಆದಿದೀಪಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ