ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪರಮೋದಯರಿರ್ ಕಮಲಾ ಕರಬೋಧಕರಿರ್ ದಿನೇಶನುಂ ನೀನುಂ ಭಾ ಸ್ಕರನನಿಯತ ವೃತ್ತಕ್ರಮ ನರಸಾ ನಿನ್ನಂತೆ ನಿಯತವೃತ್ತಸ್ಥಿತ ನೇಂ ಉಭಯ ವ್ಯತಿರೇಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ