ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 2 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕೃತಕೃತ್ಯಮಲ್ಲನಪ್ರತಿ ಹತವಿಕ್ರಮನೊಸೆದು ವೀರನಾರಾಯಣನ ಪ್ಪತಿಶಯಧವಳಂ ನಮಗೀ ಗತರ್ಕಿತೋಪಸ್ಥಿತ ಪ್ರತಾಪೋದಯಮಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪ್ರಣತಾರಿ ಘಟಿತಮುಕ್ತಾ ಮಣಿಗಣಮುತ್ತಂಸದಿಂ ಕೞಲ್ತುದಿರೆ ಸಭಾಂ ಗಣಮೊಪ್ಪೆ ವೀರನಾರಾ ಯಣನಾ ತಾರಕಿತನಭದವೋಲ್ ಸೊಗಯಿಸುಗುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ