ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನೃಪನಾನಭಿನುತಮನನಾ ನುಪಮೇತರನಾನಪಾರಕೀರ್ತಿ ಧ್ವಜನಂ ವಿಪುಲಗುಣಜ್ಞನನುಚಿತನ ನಪಗತದೋಷನನುದಾರಚರಿತೋದಯನಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ