ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪರಮಾನುಭಾವನಭಿಮಾನಿ ವಿನೋದಶೀಲಂ ಪರನತ್ಯುದಾರಚರಿತೋದಯನೇಕರೂಪಂ ಸರಸಾಶ್ರಯಪ್ರವರಮೂರ್ತಿ ಪರೋ ಪಕಾರಂ ನಿರತಂ ಗುಣೋದಯನಕಾರಣಧುರ್ಯಮಿತ್ರಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ