ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ತಳಿರ್ಗಳವೋಲ್ ಮೆಲ್ಲಿದುವೀ ತಳಂಗಳಳಿಕುಳದವೋಲ್ ವಿನೀಳಂಗಳ್ ನಿ ನ್ನಳಕಾಳಿಗಳೆಂಬುದನಾ ಕುಳಮಿಲ್ಲದೆ ವಿಬುಧರೞಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪಮೆಯಂ ಧರ್ಮೋಪಮೆ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ