ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 2 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಧನಮಂ ನೆರಪದೆ ವಿದ್ಯಾ ಧನಮಂ ಮಾಡದೆ ತಗುಳ್ದು ನೆಗೞರದೆ ತಪದೊಳ್ ಮನುಜತ್ವಮಫಲಮಾಯ್ತೆಂ ತೆನಗೆಂಬುದನ ಱಿ ವುದನುಶಯಾಕ್ಷೇಪಕಮಂ ಅನುಶಯಾಕ್ಷೇಪ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪದ್ಯಂ ಸಮಸ್ತ ಜನತಾ ಹೃದ್ಯಂ ಪದವಿದಿತಪಾದನಿಯಮ ನಿವೇದ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಪಾರ ಪರಾಯಣ ಮಾದ್ಯಂ ಸದ್ವೃತ್ತಿವೃತ್ತಜಾತ್ಯಾಯತ್ತಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ