ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ತಾರಾಪತಿವತ್ಕೀರ್ತಿವಿಹಾರಾ ಹಾರಾಪ್ರಭಯಾ ನಿಜತನುಪೂರಾ ಪೂರಾಶ್ರಿತ ಹೃತ್ಕ್ಲೇಶ ವಿದೂರಾ ದೂ ರಾವ್ಯ ತಬಲವಿಸ್ತಾರಾ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ