ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 2 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪ್ರತಿವಸ್ತೂಪಮಿತಾಲಂ ಕೃತಮಿಂತಕ್ಕುಂ ಧರಾಧಿಪಾ ನಿನ್ನನ್ನಂ ವಿತತಯಶನಿಲಯ ತಾರಾ ಪತಿ ದಿನಕರ ಸದೃಶತೇಜನೆಂಬುದುಮುಂಟೇ ಪ್ರತಿವಸ್ತೂಪಮೆ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವನರುಹದಂತೆ ಮುಖಂ ಲೋ ಚನಮೆಸೆವುತ್ಪಳದವೋಲ್ ತಳಂ ತಳಿರೆಂತೆಂ ದನುರೂಪಮಾಗಿ ಪೇೞ್ವೊಡ ದೆನಸುಂ ವಸ್ತೂಪಮಾನಮೆಂಬುದು ಪೆಸರಿಂ ವಸ್ತೂಪಮೆ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ