ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪ್ರಿಯಕುಶಲಪೂರ್ವಕೋಚಿತ ನಯವಿನಯೋದಾರ ರುಚಿರ ವಚನಪ್ರಾಯಂ ಪ್ರಿಯತರಮೆಂಬುದು ಸಕಳ ಕ್ರಿಯಾನುಗಮಿತಾರ್ಥಮಿಂತು ಟಿದುದಾಹರಣಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ