ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ದಾನಪರನಂ ನಿಜೋನ್ನತ ಮಾನನನಾರೂಢವಿಪುಳ ವಂಶನನಂತೊಂ ದಾನೆಯನಪಾಯಪಂಕದೊ ಳೇನುಂ ತಳ್ವಿಲ್ಲದಿರ್ದ್ದುದಂ ಕಾಣಿಸಿದಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ