ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 2 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಗೋಪಾಳ ಬಾಳ ಲಲನಾ ಚಾಪಳ ವಾಚಾಳ ಕಿತವ ಬಾಹ್ಲೀಕಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಂಗಳ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾ ಳಾಪಂಗಳ್ ಮಾರ್ಗಯುಗಳ ಪರಿಹಾರ್ಯಂಗಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮಲಯರುಹ ಶಿಶಿರಕರ ಶೀ ತಲಿಕಾ ಕರಕೇಂದು ಕಾಂತಜಲಶೀತಳಮೀ ಲಲನಾಲಿಂಗನ ಸುಖಕರ ವಿಲಾಸಮೆಂಬುದು ಬಹೂಪಮಾನವಿಕಲ್ಪಂ ಅಸಂಭವೋಪಮೆ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ