ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕುಸುಮಂ ಸ್ವಿತಮಳಿ ನಯನಂ ಕಿಸಲಯಮಧರಂ ಭುಜದ್ವಯಂ ವಿಟಪಂ ಮ ತ್ತಸುವಲ್ಲಭೆ ಲತೆಯೆಂಬುದಿ ದಸಮಸ್ತಂ ವ್ಯಸ್ತರೂಪಕಕ್ರಮಮಖಿಲಂ ವ್ಯಸ್ತರೂಪಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ