ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ತಡೆತಡೆದು ಕಾಂತನಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆಯಲ್ ಬಗೆದೆನೆಗೆ ಕಾರ ಕಾರಿರುಳೊಳ್ ಸ ಯ್ತಡವಡಿಕೆಗಳಂ ತೊಡೆದ ತ್ತೆಡೆವಱಿಯದೆ ಪೊಳೆದ ಮಿಂಚು ಮುಗಿಲೆಡೆಯೆಡೆಯೊಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ