ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮದಕರಿಯೋ ಘನಸಮಯಾಂ ಬುದಮೋ ಘನಮಲ್ತು ನೆಗೞ್ವುದದಱೊಳ್ ಸಪ್ತ ಚ್ಛದಗಂಧಸುರಭಿ ಪದುಳಂ ಮದಕರಿಯೆನೆ ನೆನೆಗೆ ಸಂಶಯಾಕ್ಷೇಪಮಕಂ ಸಂಶಯಾಕ್ಷೇಪ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ