ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 2 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಇಂತಿಂತೆ ಪೇೞ್ವೊಡೆಲ್ಲಮ ನಂತಾತ್ಮಕಮಕ್ಕುಮಾ ವಿರುದ್ಧದ ಭೇದಂ ಸಂತಯಿಸಿ ಬಲಿದು ಮನಮನ ದಂತಱೆಸಲೆ ಪೇೞಲಾರ್ಪೆನೆಂಬವನೊಳನೇ (ಗೀತಿಕೆ)
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪುಲಿಪುಲಿ ಪರಿಪರಿ ಪೋಪೋ ಗೆಲೆಯೆಲೆ ಪೆಱಪಿಂಗುಪಿಂಗು ನಿಲ್ ನಿಲ್ ಬಾಬಾ ಬಲಿ ಮನಮನಂಜದಂಜದೆ ತೊಲತೊಲಗೀ ಮೆಳೆಗೆ ಪುಲಿಯದೆಂಬುದು ಮಾರ್ಗಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ