ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ದೀನಾದೀನಾನಾದಿನಾದೀನಾನಿಂನಾನೇನೆನಾನಿನಾ ದೀನಾದಾನಿನಿದಾನಾದೀನಾನೆನಿಂನನನಿಂದನಾ (ಸರ್ವತೋಭದ್ರ) ಪೆಱ(ನಾ) ವಂ ಧರಾಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಱಿಯಂ ಕೆಳೆಯಪ್ಪವಂ ನೆಱಿಯಾರೆಣೆಯೆಂಬನ್ನಂ ಕುಱಿ ತಬ್ಧಿಗೆ ಬನ್ನಮಂ (ಗೋಮೂತ್ರಿಕೆ )
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ