ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 2 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪರಿದೆಯ್ದಿ ತಾಗಿದಂ ಬಾ ಸುರತರ ರಘುಕುಲಲಲಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರನೊಳ್ ಪರಿಕೋಪವಿಧೃತ ವಿಸ್ಫುರ ದುರುರಕ್ತ ಕಠೋರ ನಯನಯುತ ದಶವದನಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪರಿದೆಯ್ದಿ ತಾಗಿದಂ ಭಾ ಸುರತರ ರಘುಕುಲಲಲಾಮನೊಳ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಳ್ ಪರಿಕೋಪವಶಭ್ರಮಣೋ ದ್ಧುರ ರಕ್ತಕಠೋರಲೋಚನಂ ದಶವದನಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ