ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಉದಯಾರೂಢಂ ಕಾಂತ್ಯಾ ಸ್ಪದನನುರಕ್ತಾತ್ಮಮಂಡಳಂಕುಮುದಕರಂ ಮೃದುತರಕರಂಗಳಿಂದತಿ ಮುದಮಂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಡೆಗುಮಿಂತೀ ರಾಜಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ