ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 2 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಾರ್ಥಿವ ಗುಣಯುತಮಾಗಿಯು ಮರ್ಥಿತಫಲದಾಯಿಯಾಗಿಯುಂ ನಿನ್ನೊಳ್ ತಾಂ ವ್ಯರ್ಥತೆಯಂ ಪಡೆಗುಂ ಪರ ಮಾರ್ಥವಚೇತತೆಯಿಂದೆ ಕಲ್ಪಕುಜಾತಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮೃದುತರಮಾರ್ಗದ ಕೆನ್ನಂ ಮದನಶರಾನೀಕಮೊಯ್ಕನೊಲವಂ ಪಡೆಗುಂ ಹೃದಯಮನದವೞಲಿಂದುಱಿ ವಿದಾರಿಸುವುದಿಂತು ಕುಸುಮಮಯಮಲ್ತದಱಿ೦ ವೃತ್ತಾಕ್ಷೇಪ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ