ಒಟ್ಟು 5 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 5 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಒಂದಂ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ ಮಂ ದೊರೆಕೊಳೆ ಸಯ್ತು ಪೇ[ೞ್ದಮ]ಱೊಳೆ ಪೆಱತಂ ಸಂದಿಸಿ ಪೇೞ್ದೊಡೆ ಕೃತಿಯೊಳ ಗೊಂದಿರದೆರಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಱುವಂ ಪೋಲ್ಗುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೊರೆಕೊಳೆ ನೋಡಿದನಾಯತ ಕರುಣಾಪಾಂಗದೊಳೆ ಲೋಲಲೋಚನಯುಗೆಯಂ ಗುರು ಜಫನ ಪಯೋಧರ ಯುಗ ಭರ ವಿಧುರೆಯನಾ ಧರಾಧಿಪತಿ ವಿಧುಮುಖಿಯಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೊರೆಕೊಳೆ ಪೇಳ್ದರ್ಥಮನಾ ದರದಿಂ ಸಾಧಿಸಲೆವೇಡಿ ಪೆರತೊಂದರ್ಥಾಂ ತರಮಂ ಪೇೞ್ವುದದರ್ಥಾಂ ತರವಿನ್ಯಾಸಾಖ್ಯಮದಱದೀ ಭೇದಂಗಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮುಳಿದಿರ್ದ ನಲ್ಲಳಲ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಪಲ್ ಪೋಪೆನ್ನ ಬಗೆಗೆ ದೊರೆಕೊಳೆ ಮತ್ತಿಂ ತೆಳವೆಱಿ ಗಗನಾಂತರದೊಳ್ ಪೊಳೆದುತ್ತೆತ್ತಮ ವಸಂತಸಮಯೋತ್ತಂಸಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವರರೂಪಕಾದ್ಯಳಂಕಾ ರರಚನೆಯೊಳ್ ಮುನ್ನೆ ಪೇೞ್ದು ಬಂದೆಂ ಕೆಲವಂ ದೊರೆಕೊಳೆ ಬಗೆಗೀ ತೆಱದಿಂ ನಿರಂತರವಿರುದ್ಧನಿಯಮಿತ ಶ್ಲೇಷಗಳಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ