ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 2 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ತಿಳಿಗೊಳಗಳುಮಮಳಾಶಾ ವಳಯಮುಮತಿಧವಳ ಜಳದ ಜಲಧರಪಥಮುಂ ತೊಳಪೆಳವೆಱಿಯುಂ ಕಳೆದುವು ಮುಳಿಸಂ ಕಾಮಿಗಳ ಚಿತ್ತದೊಳ್ ನೆಲಸಿದುದಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಪೊಳೆವ ಮಿಂಚುಗಳಂತಿರೆ ಕೇತುಗಳ್ ಜಳದ ವೃಂದದವೋಲಿದೆ ಹಸ್ತಿಗಳ್ ಗಳಿತಧಾರೆಗಳಿಂತಿರೆ ಪತ್ತಿಗಳ್ ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಗೆಣೆಯಾಯ್ತು ಮಹಾಹವಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ