ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನೆರೆದ ವಿಸಂವಾದಂ ಪಂ ಜರಶುಕತತಿಯೊಲ್ ಕುಲಾಲಗೇಹಂಗಳೊಳಂ ಪರಚಕ್ರಭ್ರಾಂತಿಗಳ ಧ್ವರದೊಳೆ ನೆಗೞ್ಗುಂ ಮಹಾಹವಧ್ವನಿನಿಯತಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ