ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಾರ್ಥಿವ ಗುಣಯುತಮಾಗಿಯು ಮರ್ಥಿತಫಲದಾಯಿಯಾಗಿಯುಂ ನಿನ್ನೊಳ್ ತಾಂ ವ್ಯರ್ಥತೆಯಂ ಪಡೆಗುಂ ಪರ ಮಾರ್ಥವಚೇತತೆಯಿಂದೆ ಕಲ್ಪಕುಜಾತಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ