ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 2 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಅತಿಶಯಧವಳೋ[ರ್ವಿ]ಪನೀತಿಮಾರ್ಗೋ ಚಿತಗತಿಭಾವಿತಮಾ[ರ್ಗಾ]ಳಂಕ್ರಿಯಾರ್ಥಂ ಚತುರಕವಿಜನಾನುಯಾತ ಸಾರ ಸ್ವತಗುಣದೊಳ್ ಬಗೆದಂತೆ ಕೂಡಲಾರ್ಕುಂ (ವೃತ್ತ)
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸ್ತುತಿನಿಂದೆಗಳಿಂ ಸವಿವ ಕ್ಷಿತ ಗುಣದೊಳ್ ಸದೃಶಮಾಗಿ ಪೇೞ್ವುದು ಪೆಱತಂ ನುತ ಸದೃಶ್ಯಯೋಗಿತಾಲಂ ಕೃತಿಲಕ್ಷಣಮಕ್ಕುಮಿಂತು ತದುದಾಹರಣಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ