ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮುಳಿದಿರ್ದ ನಲ್ಲಳಲ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಪಲ್ ಪೋಪೆನ್ನ ಬಗೆಗೆ ದೊರೆಕೊಳೆ ಮತ್ತಿಂ ತೆಳವೆಱಿ ಗಗನಾಂತರದೊಳ್ ಪೊಳೆದುತ್ತೆತ್ತಮ ವಸಂತಸಮಯೋತ್ತಂಸಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ