ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪೀನಂ ಕಾಡು ಮದಕ್ಕೇಂ ಕೇಳನಮಾನಳಿನಂ ಮದಾ ತಾನಿಂತಳಿಜನಂ ಕನಾ… ನದೆಸನೆದೇನನಾ ನಾದಭೇದನನಾದಾನಾ ನಾದಾನಾಮದನೋದನಾ ನಾದನೋದಮ ನಾದಾನಾ ನಾದಾನಾನಭೇದನಾ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ