ಒಟ್ಟು 40 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 31 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸ್ಮಿತಕುಸುಮಮಧರಪಲ್ಲವ ಮತಿಶಯನಯನಾಳಿ ಬಾಹುಶಾಖಂ ಕಾಂತಾಂ ಲತೆಯೆಂದಿಂತು ಸಮಸ್ತಾ ಶ್ರಿತಂ ಸಮಸ್ತಂ ಸಮಸ್ತರೂಪಕಮಕ್ಕುಂ ಸಮಸ್ತರೂಪಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ