ಒಟ್ಟು 44 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 39 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮಾರುತೀ ಪರಮೋದಾರದಾರನೊಳ್ ಕೂಡು ನಲ್ಲನೊಳ್ ಸಾರ ಕಾದಂಬಿನೀನಾಥನಾರೂಢ ಗುಣಧಾಮನೊಳ್ (ಅತಾಲವ್ಯಂ) ನರನಾಯಕನಂ ನಿಂದಾನಿರದೀಗಳೆ ಕಾಂತನಂ ನೆರೆದೇನದಱಿ೦ದಿಲ್ಲಾ ನೆರೆದಿರ್ದಾಗೆನಾಗೆನೆ (ನಿರೋಷ್ಮ್ಯಂ)
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮಿಗೆ ಕನ್ನಡಗಬ್ಬಂಗಳೊ ಳಗಣಿತಗುಣ ಗದ್ಯಪದ್ಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಿತಮಂ ನಿಗದಿಸುವರ್ಗದ್ಯಕಥಾ ಪ್ರಗೀತಿಯಿಂ ತಚ್ಚಿರಂತನಾಚಾರ್ಯರ್ಕಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಮೃದುತರಮಾರ್ಗದ ಕೆನ್ನಂ ಮದನಶರಾನೀಕಮೊಯ್ಕನೊಲವಂ ಪಡೆಗುಂ ಹೃದಯಮನದವೞಲಿಂದುಱಿ ವಿದಾರಿಸುವುದಿಂತು ಕುಸುಮಮಯಮಲ್ತದಱಿ೦ ವೃತ್ತಾಕ್ಷೇಪ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವಿದಿತಸಮಸಂಸ್ಕೃತೋದಿತ ಪದಂಗಳೊಳ್ ಪುದಿದು ಬೆರಸಿ ಬರೆ ಕನ್ನಡದೊಳ್ ಮುದಮನವು ತರ್ಕುಮತಿಶಯ ಮೃದಂಗ ಸಂಗೀತಕಾದಿ ಮಧುರರವಂಬೋಲ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ವಿಪುಳತರಕಟಕನುದ್ಯದ್ ದ್ವಿಪಹರಿಮಹಿಷೀನಿಷೇವ್ಯನುನ್ನತಪಾದಂ ವ್ಯುಪನೀತಶ್ರೀಫಲದಂ ವಿಪರೀತಕನಪ್ಪನಂತು ಭೂಭೃನ್ನಾಥಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಶೂರನೀತನೆ ಪಂಡಿತನೀತನೇ ಕ್ಷೀರಗೌರಯಶೋಧಿಕನೀತನೇ ಧಾರಿಣೀತಳದೊಳ್ ಧ್ರುವಮೆಂಬುದಾ ಧಾರಮಿಂತವಧಾರಣದೊಳ್ ಗುಣಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಕಳ ಲೌಕಿಕ ಸಾಮಯಿಕೋರು ವೈ ದಿಕ ವಿಶೇಷ ವಿವೇಕ ಪರಾಯಣಂ ಪ್ರಕಟಿತೋಕ್ತಿ ವಿವಿಕ್ತ ಕಳಾಕಳಾ ಪಕನು ಪಾಹಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದ್ಯೆಯೊಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸಮಸಂಸ್ಕೃತಂಗಳೊಳ್ ಸ ಯ್ತಮರ್ದಿರೆ ಕನ್ನಡಮನಱೆದು ಪೇೞ್ಗೆಂಬುದಿದಾ ಗಮಕೋವಿದ ನಿಗದಿತ ಮಾ ರ್ಗಮಿದಂ ಬೆರಸಲ್ಕಮಾಗದೀ ಸಕ್ಕದದೊಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಸರಿದಧಿಪತಿಯಂ ದೋಷಾ ಕರನಂತರ್ಮಲಿನನಾಗಿಯುಂ ಪೆರ್ಚಿಸುಗುಂ ಪರಿಣತ ಕಲಾಕಲಾಪಂ ಪರಿವರ್ಧಕನಕ್ಕುಮತಿ ವಿರುದ್ಧಾತ್ಮಕನಂ ವಿರುದ್ಧಾತ್ಮಕಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ