ಒಟ್ಟು 68 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 60 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕಿಱಿದೆಂದೇಳಿಸಿ ಪಗೆಯಂ ಪಱಿಪಡೆ ಕಿಡಿಸದೊಡೆ ಪೆತ್ತು ಕಾಲದ ಬಲಮಂ ನೆಱಿದಿಱಿಗುಂ ನೆರೆದುವಂ ಮಱಸುವವೊಲ್ದಿವಸಕರನನಂಬುದನಿವಹಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಕುಱಿಗೊಂಡು ನೆಗೞ್ದನಿಚ್ಛೆಯ ನಱಿಯದೆ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯಿಂದೆ ಕಜ್ಜಂಬೇೞ್ವಂ ತಱಿ ಸಲಿಸಲಾಱನಾರ್ತನ ತೆಱನಱಿಯದೆ ಮರ್ದ್ದುವೇೞ್ವ ಬೆಜ್ಜನ ತೆಱದಿಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಕುಱಿತಂತೆ ಪೇೞ್ದ ನಾಲ್ಕುಂ ಕುಱುಪುಗಳಿಂದಱಿದು ಪರರ ದೋಷಂಗಳುಮಂ ಪೆಱವುಮನೀ ಮಾೞ್ಕೆಯೊಳಂ ತೊಱಿವುದು ತೊಱಿವಂತಸಾಧುಜನಸಂಗತಿಯಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಕುಱೆತಂತು ಪೆಱರ ಬಗೆಯಂ ತೆಱೆದಿರೆ ಪೆಅರ್ಗಱೆ ಪಲಾರ್ಪವಂ ಮಾತಱೆವಂ ಕಿಱೆದಱೊಳೆ ಪಿರಿದುಮರ್ಥಮ ನಱೆಪಲ್ ನೆಱೆವಾತನಾತನಿಂದಂ ನಿಪುಣಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ಜನಪತಿಗೆ ಒಸಗೆಯಂ ಪುರ ಜನಮೆಲ್ಲಂ ಬೀಱುತಿರ್ಪ್ಪರಾಗಳ್ ತಾಮುಂ ಮನದುತ್ಸವದಿಂ ಕುಣಿವಂ ತನಿಲಾಹತಕೇತನಾಳಿ ಸೊಗಯಿಸಿ ತೋರ್ಕ್ಕುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಾರಾ ಜಾನಕಿಯಂ ಪೋಗಿ ತಾರಾ ತರಳನೇತ್ರೆಯಂ ತಾರಾಧಿಪತಿತೇಜಸ್ವಿ ತಾರಾದಿವಿಜಯೋದಯಾ ಕೞಿ ಪಂ ತಮದು ನಿಂಕಮಿಂ ಕೞಿ ಪಂ ಕಳಿವಂ ಚಲ ಕ ೞಿ ಪಂ ಕಂಜನೇತ್ರ .. ಕೞಿ ಪಂ ಬೞಿ ಕಾತನಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ತಿಳಿಗೊಳನಂ ಪೂಗೊಳನನದಂ ನೆಗೞಿ ಮುಳಿದುಕೊಳ್ವ ಬಳಸೆ ನಾನದಂ ನೆ ಗಳೆ ತಾನೆಡೆಮನಂಗಜನೆದಪ್ಪಲಾ ಗಳೆ ನಂಬವನದೊಪ್ಪುವಂ ವನೇಚರಮದಾ (ಶ್ಲೋಕ)
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದಾನಪರನಂ ನಿಜೋನ್ನತ ಮಾನನನಾರೂಢವಿಪುಳ ವಂಶನನಂತೊಂ ದಾನೆಯನಪಾಯಪಂಕದೊ ಳೇನುಂ ತಳ್ವಿಲ್ಲದಿರ್ದ್ದುದಂ ಕಾಣಿಸಿದಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದಿವಿಜನೋ ಫಣಿನಾಯಕನೋ ಮನೋ ಭವನಿವಂ ಕರಮೊಪ್ಪಿದನೆಂಬುದಂ ಕವಿಗಳಿಟ್ಟ ವಿಶಂಕೆಯ ಪಾೞಿ ಯಂ ತವಿಸಿ ನಿಲ್ಕೆ ಮನೋಹರ ಕಾವ್ಯದೊಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೀನಾದೀನಾನಾದಿನಾದೀನಾನಿಂನಾನೇನೆನಾನಿನಾ ದೀನಾದಾನಿನಿದಾನಾದೀನಾನೆನಿಂನನನಿಂದನಾ (ಸರ್ವತೋಭದ್ರ) ಪೆಱ(ನಾ) ವಂ ಧರಾಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಱಿಯಂ ಕೆಳೆಯಪ್ಪವಂ ನೆಱಿಯಾರೆಣೆಯೆಂಬನ್ನಂ ಕುಱಿ ತಬ್ಧಿಗೆ ಬನ್ನಮಂ (ಗೋಮೂತ್ರಿಕೆ )
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೆಸೆಗಳ್ ವಿಶಾಲಮಾದುವು ಕೆಸಱೆ೦ ಪಿಂಗಿತ್ತು ಧರಣಿ ತಿಳಿದುವು ಕೊಳಗಳ್ ಶ್ವಸನಪಥಮಮಳಮಾಯ್ತಿಂ ದೊಸೆಗೆಗಳಂ ಬೀಱುವಂತೆ ಶರದಾಗಮದೊಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೊರೆಕೊಳ್ವಂತಿರೆ ಮುನ್ನಂ ವಿರೋಧಿಗತಮಾರ್ಗಭೇದಮಂ ತೋಱಿದೆನಾ ದರದಿನುಪಮಾದಿಗಳೊಳಂ ನಿರುತಮನುಕ್ತಮುಮನಱಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಾಂತರದೊಳ್
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೋಷಂಗಳಿಂತು ಮಿಗೆ ಸಂ ಶ್ಲೇಷದೊಳಾದಂದು ಸಕಲ ವಿದ್ವತ್ಸಭೆಯೊಳ್ ದೂಷಿಸುಗುಂ ಕೃತಿವಧುವಂ ಭಾಷಾವಿದರದಱ ತೆಱನನುೞಿ ಗೀ ದೆಸೆಯಿಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದೋಸಮೇನಾನುಂ ಸ್ವಲ್ಪಮಾದೊಡಂ ಮಾಸಿಸಿರ್ಕ್ಕುಮಣಂ ಕೃತಿವಧುವಂ ಪೇಸದೆ ದುರ್ಜನದೊಳಾದ ಪರಿಚಯಂ ಮಾಸಿಸಿ ಕಿಡಿಸುವವೊಲೊಪ್ಪುವ ಕುಲವಧುವಂ (ವೃತ್ತ)
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ
ದ್ವಿಪ್ರಾಸಂ ಸುಭಗ ದ್ವಂ ದ್ವಪ್ರಾಸಂ ಕಾವ್ಯರಚನೆಗುಚಿತಮೆನಿಪ್ಪಾ ತ್ರಿಪ್ರಾಸಂ ಸೆಲೆಯಂತಾ ದಿಪ್ರಾಸಂ ಬೇಱಿ ನಾಲ್ಕು ತೆಱನಾಗಿರ್ಕ್ಕುಂ
--------------
ಶ್ರೀವಿಜಯ